Wednesday, July 25, 2012

Računalno programiranje i obveza plaćanja članarine turističkoj zajednici

Imate firmu/obrt registriranu za obavljanje računalnog programiranja, savjetovanja i djelatnosti povezanih sa njima? Makar mislili da nemate apsolutno ništa sa turizmom, obveznik ste plaćanja članarine lokalnoj turističkoj zajednici.

Prema važećem zakonu (ZAKON O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA - pročišćeni tekst, NN br.152/2008 i 88/2010), Članak 4., djelatnost računalnog programiranja (šifra nacionalne klasifikacije djelatnosti - 62) nalazi se u 'trećoj skupini' obveznika plaćanja članarine.

Zakonom propisana stopa, primjerice za grad Split, iznosi 0.12 i primjenjuje se na ukupan prihod (kod obveznika poreza na dobit) tj. ukupne primitke (kod obveznika poreza na dohodak).

Predujam članarine plaća se mjesečno (do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec) i iznosi jednu dvanestinu osnovice po obračunu poslovnog rezultata za prethodnu godinu. Uplate idu na račun općine ili grada u kojem firma ima sjedište, poziv na broj je 67, zatim OIB. I ne zaboravite poreznoj zajedno sa prijavom predati i Obrazac TZ.

Do sljedećeg posta ...